Úvod

Cieľom webovej aplikácie je zjednodušiť odborne spôsobilým osobám t. j. špecialistom na prevenciu závažných priemyselných havárií tvorbu a predkladanie formulárov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 128/2015 Z. z o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Umožňuje registrovaným ako aj neregistrovaným užívateľom inteligentné vypĺňanie formulárov a ich uloženie do štandardne používaných formátov. Registrovaní užívatelia v rámci svojho konta majú prehľad o všetkých svojich vytvorených a uložených formulároch na rozdiel od neregistrovaných užívateľov (jednorazový vstup), ktorí na základe vygenerovaného hesla uvedeného v spodnej časti oznámenia sa dostanú len k formuláru, ku ktorému bolo heslo vytvorené. Pre plnohodnotné využívanie webovej aplikácie odporúčame užívateľom sa zaregistrovať tu. Stránka po prihlásení využíva pre svoje fungovanie súbory cookies. Súčasťou aplikácie sú aj metodické príručky a iné dokumenty vypracované na podporu pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona.

Zoznam formulárov:
- oznámenie o zaradení podniku podľa §5 zákona,
- oznámenie závažnej priemyselnej havárie podľa §17 odsek 1 a 2 zákona,
- informácia o závažnej priemyselnej havárii podľa §17 odsek 3 zákona,
- informácia o prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii podľa §17 odsek 8 zákona.


V prípade problémov, otázok, alebo upozornení nás kontaktujte tu.